Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 25.02.- 03.03.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.02.- 03.03.2019г. /9 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 9 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 197 случая на ОРЗ, при 175 за предходната седмица.
Заболеваемост – 144,57/000
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела13 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза3 случая от гр.Казанлък, с.Калитиново. По категория случаите са класифицирани един като вероятен и два като потвърдени.. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Шигелоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като един потвърден и един вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр.Стара Загора, гр.Бузовград. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Ку треска1 случай от с.Розово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /0/.
- Пневмококов менингит1 случай от с.Долно Сахране. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.