Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 04.03.- 10.03.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.03.- 10.03.2019г. /10 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 10 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 120 случая на ОРЗ, при 197 за предходната седмица.
Заболеваемост – 88,03/000
Регистрирани са общо 28 случая на заразни заболявания, при 30 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела21 случая от гр.Стара Загора, с.Хан Аспарухово, гр.Раднево, с.Обручище. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит4 случай от гр.Казанлък, с.Юлиево, с.Ръжена. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден .Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Пневмококов менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.