Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 01.07.- 07.07.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.07.- 07.07.2019г. /27 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 27 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 136 случая на ОРЗ, при 149 за предходната седмица.
Заболеваемост - 99,77/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела4 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-14/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Гълъбово и с.Старозагорски бани. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Николаево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Шигелоза1 случай от с.Горно Ботево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от с.Тулово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр.Мъглиж и с.Старозагорски бани. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ку треска1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингоенцефалит3 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.