Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 08.07.- 14.07.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.07.- 14.07.2019г. /28 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 28 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 122 случая на ОРЗ, при 136 за предходната седмица.
Заболеваемост - 89,50/000
Регистрирани са общо 17 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Скарлатина2 случая от гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Морбили1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит5 случая от гр.Мъглиж, гр.Гурково, гр.Казанлък, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Шигелоза1 случай от с.Хрищени. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Салмонелоза2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни.Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Ку треска – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.