Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 29.07.- 04.08.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.07.- 04.08.2019г. /31 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 107 случая на ОРЗ, при 126 за предходната седмица.
Заболеваемост - 78,50/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 17 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит5 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Крън . По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Шигелоза1 случай от гр.Крън. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит7 случая от гр.Гълъбово, гр.Стара Загора, с.Ракитница, с.Александрово, с.Елхово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Манолово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.