Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 05.08.- 11.08.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.08.- 11.08.2019г. /32 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 32 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 121 случая на ОРЗ, при 107 за предходната седмица.
Заболеваемост - 88,77/000
Регистрирани са общо 24 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела12 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора, гр.Гурково. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Шигелоза1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Салмонелоза1 случай от с.Копринка. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с.Петрово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр.Павел баня. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.