Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 14.10.- 20.10.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.10.- 20.10.2019г. /42 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 42 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 235 случая на ОРЗ, при 241 за предходната седмица.
Заболеваемост - 172,40/000
Регистрирани са общо 15 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела10 случая от гр.Стара Загора и с.Александрово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Епидемичен паротит1 случай от с.Паничерево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр.Стара Загора и с.Манолово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.