Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 09.12.- 15.12.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.12.- 15.12.2019г. /50 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 50 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 91 случая на ОРЗ, при 100 за предходната седмица.
Заболеваемост - 64,95/000
Регистрирани са общо 36 случая на заразни заболявания, при 19 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела21 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Копринка и с.Черганово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.
- Скарлатина8 случая от гр.Стара Загора, с.Сърнево и с.Малка Верея. По категория 6 случая са класифицирани като вероятни, 2 случая са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Малко Дряново и с.Оризово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.