Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 23.12.- 29.12.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.12.- 29.12.2019г. /52 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 52 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 33 случая на ОРЗ, при 87 за предходната седмица.
Заболеваемост - 23,55 0/000
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 30 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Казанлък и с.Бузовград. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-13/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр.Стара Загора, гр.Гурково, с.Калитиново, с.Хрищени и с.Дълбоки. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.