Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 02.03.- 08.03.2020 г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.03.- 08.03.2020 г. /10 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 10 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 153 случая на ОРЗ, при 122 за предходната седмица.
Заболеваемост - 109.20 0/000
Регистрирани са общо 39 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела24 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Змейово, с.Християново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+21/.
- Скарлатина9 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Партизанин, с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит - 1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случай от гр.Стара Загора и с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.
- Вирусен менингит - 1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.