Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 13.04.- 19.04.2020 г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.04.- 19.04.2020 г. /16 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 16 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 17 случая на ОРЗ, при 24 за предходната седмица.
Заболеваемост - 12,13 0/000
Регистрирани са общо 3 случая на заразни заболявания, при 3 за предходната седмица.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Раднево и с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като потвърден и вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку-треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.