Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 27.04.- 03.05.2020 г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.04.- 03.05.2020 г. /18 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 18 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 7 случая на ОРЗ, при 10 за предходната седмица.
Заболеваемост - 5,00 0/000
Няма регистрирани случаи на заразни заболявания при регистрирани 5 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.