Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 25.05.- 31.05.2020 г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.05.- 31.05.2020 г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 6 случая на ОРЗ, при 8 за предходната седмица.
Заболеваемост - 4,28 0/000
Регистрирани са общо 3 случая на заразни заболявания, при 5 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела – 1 случай от с.Зетьово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит - 1 случай от с.Тулово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните: 
- Вирусен хепатит – 1 случай от с.Хаджи Димитрово. По категория случаят се класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.