Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 15.06.- 21.06.2020

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.06.- 21.06.2020 г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 12 случая на ОРЗ, при 8 за предходната седмица.
Заболеваемост - 8,56 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 4 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит - 1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят се класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от с.Борилово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Марсилска треска1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит - 1 случай от с.Гранит. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.