Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 24.08.- 30.08.2020

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.08.- 30.08.2020 г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2020г. са регистрирани общо 8 случая на ОРЗ, при 7 за предходната седмица.
Заболеваемост – 5,71 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 8 за предходната седмица.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит – 3 случая от гр. Мъглиж, гр. Николаево и гр. Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Павел баня. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.
- Вирусен менингит1 случай от гр.Николаево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.