Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 25.01.- 30.01.2021 г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.01.- 30.01.2021 г. /4 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 4 седмица на 2021 г. са регистрирани 35 общо случая на ОРЗ, при 41 за предходната седмица.
Заболеваемост – 25,93 0/000.
Регистрирани са общо 7 случая на заразни заболявания, при 9 за предходната седмица.

От групата на вирусните хепатити  регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит7 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан и с.Хаджидимитрово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.