Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 15.03.- 21.03.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.03.- 21.03.2021 г. /11 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 11 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 107 случая на ОРЗ, при 49 за предходната седмица.
Заболеваемост – 79,27 0/000.
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела4 случая от гр.Стара Загора и с.Кирилово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-7/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр.Павел баня, с.Търничене, с.Сърнево, с.Горно Сахране, и с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку-треска – 1 случай от с.Богомилово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.