Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 05.04.- 11.04.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.04.- 11.04.2021 г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 14 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 59 случая на ОРЗ, при 52 за предходната седмица.
Заболеваемост – 43,71 0/000.
Регистрирани са общо 13 случая на заразни заболявания, при 2 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела12 случая от гр.Стара Загора и с.Колена. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не  са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.