Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 19.04.- 25.04.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 19.04.- 25.04.2021 г. /16 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 16 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 62 случая на ОРЗ, при 54 за предходната седмица.
Заболеваемост – 45,93 0/000.
Регистрирани са общо 9 случая на заразни заболявания, при 7 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела4 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Стара Загора и с.Елхово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от с.Плоска могила и с.Преславен. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку-треска1 случай от с.Опан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.