Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 26.04.- 02.05.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.04.- 02.05.2021 г. /17 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 17 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 26 случая на ОРЗ, при 62 за предходната седмица.
Заболеваемост – 19,26 0/000.
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 9 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит6 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел Баня, с.Зетьово и с.Търничане. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр.Чирпан. По категория случая е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.