Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 17.05.- 23.05.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 17.05.- 23.05.2021 г. /20 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 20 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 32 случая на ОРЗ, при 37 за предходната седмица.
Заболеваемост – 23,71 0/000.
Регистрирани са общо 8 случая на заразни заболявания, при 6 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора и с.Ястребово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случай от с.Сърнево, с.Александрово и с.Боздуганово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку-треска1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.