Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 21.06.- 27.06.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.06.- 27.06.2021 г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 24 случая на ОРЗ, при 33 за предходната седмица.
Заболеваемост – 17,78 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 11 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Мъглиж. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр.Стара Загора и гр.Гурково. По категория случаите са един потвърден и два вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от с.Средногорово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.