Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 05.07.- 11.07.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.07.- 11.07.2021 г. /27 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 27 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 14 случая на ОРЗ, при 17 за предходната седмица.
Заболеваемост – 10,37 0/000.
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 14 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела4 случая от гр.Стара Загора и с.Паничерево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Чирпан и с.Дълбоки. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку-треска1 случай от гр. Стара Загора . По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.