Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 12.07.- 18.07.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12.07.- 18.07.2021 г. /28 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 28 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 13 случая на ОРЗ, при 14 за предходната седмица.
Заболеваемост – 9,63 0/000.
Регистрирани са общо 4 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от с.Паничерево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятен и потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.