Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 26.07.- 01.08.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.07.- 01.08.2021 г. /30 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 30 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 24 случая на ОРЗ, при 8 за предходната седмица.
Заболеваемост – 17,78 0/000.
Регистрирани са общо 7 случая на заразни заболявания, при 5 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Крън и с.Ветрен. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Ку-треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.