Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 09.08.- 15.08.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.08.- 15.08.2021 г. /32 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 32 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 30 случая на ОРЗ, при 32 за предходната седмица.
Заболеваемост – 22,23 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 6 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е са класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от с.Оризово и с.Оряховица. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку-треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е са класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.