Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 30.08.- 05.09.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 30.08.- 05.09.2021 г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2021 г. са регистрирани 52 общо случая на ОРЗ, при 47 за предходната седмица.
Заболеваемост – 38,52 0/000.
Регистрирани са общо 15 случая на заразни заболявания, при 8 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Стара Загора и с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Търничане. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит10 случая от гр.Стара Загора, с.Спасово, с.Сърнево, с.Богомилово и с.Габарево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+6/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Пшеничево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.