Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 04.10.- 10.10.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.10.- 10.10.2021 г. /40 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 40 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 79 случая на ОРЗ, при 64 за предходната седмица.
Заболеваемост – 58,53 0/000.
Регистрирани са общо 6 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от с.Асен. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.