Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 13.12.- 19.12.2021

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.12.- 19.12.2021 г. /50 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 50 седмица на 2021 г. са регистрирани 36 общо случая на ОРЗ, при 40 за предходната седмица.
Заболеваемост – 28,66 0/000.
Регистрирани са общо 70 случая на заразни заболявания, при 34 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела59 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Крън, с.Кирилово и с.Бузовград. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+ 32/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Опан, с.Габарево с.Християново и с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.