Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 17.01.- 23.01.2022

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 17.01.- 23.01.2022 г. /3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2022 г. са регистрирани 178 общо случая на ОРЗ, при 122 за предходната седмица.
Заболеваемост – 141,69 0/000.
Регистрирани са общо 36 случая на заразни заболявания, при 46 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела25 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Николаево, гр.Крън, с.Бузовград, с.Богомилово и с.Загоре. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-11/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит3 случая от гр.Стара Загора и гр.Гурково. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит7 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Павел баня, с.Хрищени и с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.