Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 04.07.- 10.07.2022

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.07.- 10.07.2022 г. /27 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 27 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 26 случая на ОРЗ, при 36 за предходната седмица.
Заболеваемост – 20,70 0/000.
Регистрирани са общо 21 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела14 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Овощник, с.Малка Верея и с.Осетеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-11/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърден и вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр.Стара Загора и гр.Мъглиж. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.