Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 04.08 – 10.08.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.08 – 10.08.2014г. /32 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 32 седмица на 2014г. са регистрирани общо 32 случая на заразни заболявания, при 49 за предходната седмица.

Info32 1От групата на капковите инфекции са регистрирани съответно:
 - Варицела – 8 случая от общините Стара Загора, Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-14 /.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:
 - Ентероколит – 15 случая от общините Стара Загора,  гр.Чирпан, гр. Казанлък, с.Оризово, с.Калояновец, с.Елхово, с.Оряховица, с.М.Тръново, с.Бр.Кунчеви, с.Дълбоки, с.Зетьово.
По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица / 0 /.
 Info32 2- Шигелози – 3 случая от гр.Чирпан, с.Оризово, с.Х.Димитрово. По категории случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1 /.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 5 случая от гр.Стара Загора, с.Хан Аспарухово, с.Паничерево.
По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1 /.

Info32 3От групата на  трансмисивните инфекции са регистрирани случаи на:
 - Марсилска треска – 1 случай. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1 /.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.