Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 18.08 – 24.08.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.08 – 24.08.2014г. /34 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 34 седмица на 2014г. са регистрирани общо 30  случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

Info34 1От групата на капковите инфекции са регистрирани съответно:
 - Варицела – 9 случая от община Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2 /.

От групата на чревните инфекции са регистрирани съответно:
 Info34 2- Ентероколит – 11 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Паничерево, с.Гита, с.Зимница, с.Сърнево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2 /.
 - Шигелози – 3 случая от гр.Казанлък, с.Гита, с.Паничерево. По категории случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1 /.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2 /.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня.  По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1 /.

Info34 3От групата на трансмисивните инфекции са регистрирани случаи:
 - Марсилска треска – 3 случая от гр.Стара Загора, с.Християново, гр.Чирпан. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3 /.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.