Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 15.09 - 21.09.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.09 – 21.09.2014г. /38 СЕДМИЦА/
 
Епидемична обстановка в Старозагорска област
 
През 38 седмица на 2014г. са регистрирани общо 29 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица. 
 
Info38 1От групата на капковите инфекции са регистрирани следните случаи: 
 - Скарлатина – 2 случая от  гр. Казанлък.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/
 - Варицела – 5 случая от  гр.Стара Загора, гр.Шипка, гр.Казанлък, с.Кънчево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/
 
От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 Info38 2- Ентероколит – 15 случая от гр.Стара Загора,  гр.Раднево, гр.Казанлък, с.Обручище, с.Нова Махала, гр.Павел баня, с.Главан, гр.Чирпан, с.Хаджидимитрово, гр.Гълъбово.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/
 - Салмонелози – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Главан. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/
 
От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора.  По  категории случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-2/
 
Info38 3От групата на трансмисивните инфекции са регистрирани случаи:
 - Марсилска треска – 1 случай от  гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/
 
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.