Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 03.11 – 09.11.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.11 – 09.11.2014г. /45 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 45 седмица на 2014г. са регистрирани общо 40 случая на заразни заболявания, при 28 за предходната седмица.

Info45 1От групата на капковите инфекции  са регистрирани  съответно:
 - Варицела – 8 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Николаево.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Гурково. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

Info45 2От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:
 - Ентероколит – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Ветрен, гр.Николаево, с.Ястребово, с.Опан, с.Енина, с.Свобода . По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Трънково. По  категории случаят е  класифициран  като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1 /.
 - Шигелози – 1 случай от с.Ветрен. По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

Info45 3От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи:

От групата на  невроинфекции  са регистрирани случаи:
 - Серозен менингит – 1 случай. По  категории случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

 През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.