Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 17.11 – 23.11.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 17.11 – 23.11.2014г. /47 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 47 седмица на 2014г. са регистрирани общо 30 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

Info47 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 7 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Тулово, гр.Гълъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
 - Скарлатина – 7 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани съответно: 
 Info47 2- Ентероколит – 5 случая от гр.Стара Загора, с.Дъбово, с.Бъдеще . По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Дъбово. По категории случаят е  класифициран  като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 8 случая от гр.Стара Загора, с.Тъжа, гр.Казанлък. По категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-2/.

Info47 3От групата на  трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на  невроинфекции са регистрирани случаи:
 - Серозен менингит – 1 случай от гр.Чирпан. По категории случаят е класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.