Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 24.11 – 30.11.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.11 – 30.11.2014г. /48 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 48 седмица на 2014г. са регистрирани общо 181 случая на ОРЗ / при 198 за предходната седмица/. Info48 v2Заболеваемост – 131,25 0/000, при средна за страната –  112,97 0/000 През 48 седмица на 2014г. са регистрирани общо 35  случая на заразни заболявания, при 30 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 12 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, гр.Гълъбово.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:
 - Ентероколит – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
 - Шигелози – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Тъжа, с.Юлиево. По категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.

От групата на  невроинфекции  не са регистрирани случаи.

 - Туберкулоза  - 2 случая от гр.Стара Загора, с.Александрово. По категории случаят е  класифициран  като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.