Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 08.12 – 14.12.2014г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.12 – 14.12.2014г. /50 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 50 седмица на 2014г. са регистрирани общо 236 случая на ОРЗ / при 204 за предходната седмица/.Info50Заболеваемост – 171,13 0/000, при средна за страната –  114,18 0/000
През 50 седмица на 2014г. са регистрирани общо 44 случая на заразни заболявания, при 32 за предходната седмица.

Info50 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 25 случая от гр. Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, с.Шипка, гр.Гълъбово.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+13/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info50 2От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:
 - Ентероколит – 3 случая от с.Зимница, гр.Раднево с.Хаджидимитрово . По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1 /.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, с.Найденово, с.Тъжа , с.Тракия. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.Info50 3

От групата на  невроинфекции  са регистрирани случаи:
 - Менингококова инфекция – 1 случай от гр.Чирпан . По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.