Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 05.01 – 11.01.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.01 – 11.01.2015г. /2 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 1 седмица на 2015г. са регистрирани общо 240 случая на ОРЗ / при 214 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 174,03 0/000, при средна за страната –  102,85 0/000

                Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Стара Загора
                   за периода от 29-09-2014 до 11-01-2015 (седмици от 40 до 2)
Info2През 1 седмица на 2015г. са регистрирани общо 81 случая на заразни заболявания, при 19 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 55 случая от гр. Казанлък, гр.Стара Загора, с.Хаджидимитрово, гр.Крън, с.Кънчево, с.Копринка, гр. Гълъбово, с.Шейново, с.Овощник, с.Змейово.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+45/.
 - Скарлатина – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани съответно:

 - Ентероколит – 10 случая от гр.Гълъбово, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Маджерито. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+8/.
 - Салмонелози – 1 случай от с. Осетеново. По  категории случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 12 случая от гр.Стара Загора, с.Калитиново, с.Еленино, гр.Казанлък, с.Александрово. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+11/.

От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи:

От групата на  невроинфекции не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.