Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 12.01 - 18.01.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12.01 – 18.01.2015г. / 3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2015г. са регистрирани общо 215  случая на ОРЗ / при 240 за предходната седмица/. Заболеваемост – 155.90 0/000, при средна за страната –  102,85 0/000
                  Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Стара Загора
                    за периода от 29-09-2014 до 18-01-2015 (седмици от 40 до 3)
Info3 v2През 3 седмица на 2015г. са регистрирани общо 51 случая на заразни заболявания, при 81 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 32 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Хрищени, с.Копринка, гр.Гълъбово, гр.Николаево, гр.Павел баня.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-23/.
 - Скарлатина – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Крън. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+7/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:

 - Ентероколит – 1 случая от  гр.Стара Загора. По  категории случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-9 /.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 7 случая от гр.Стара Загора, с.Горно Сахране, с.Черганово. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-5/.

От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.

От групата на  невроинфекции  не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.