Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 09.02 – 15.02.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.02 – 15.02.2015г. /7 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 7 седмица на 2015г. са регистрирани общо 213  случая на ОРЗ / при 305 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 154, 45 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000
През 7седмица на 2015г. са регистрирани общо 31 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица.

Info7 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 14 случая  от гр.Казанлък, с.Шейново, с. Бузовград, гр.Павел баня.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-4/
 - Скарлатина – 7 случая от гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, гр.Г.Черковище. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:Info7 2 
 - Ентероколит – 3 случая от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По  категории случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-2 /.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Казанлък, с.Найденово . По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 4 случая от гр.Стара Загора, с.Руманя. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи:

От групата на  невроинфекции  са регистрирани случаи:
 - Бактериален менингит – 1 случай от с.Трънково. По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.