Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 23.02 – 01.03.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.02 – 01.03.2015г. /9 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 9 седмица на 2015г. са регистрирани общо 263 случая на ОРЗ / при 204 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 190, 74 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

През 9 седмица на 2015г. са регистрирани общо 28 случая на заразни заболявания, при 22 за предходната седмица.

Info9 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 10 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Колена.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Казанлък. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 Info9 2- Ентероколит – 4 случая от  гр.Стара Загора, с.Бузовград, с.Еленино. По  категории случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+3 /.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции са регистрирани случаи:
 - Серозен менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.