Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 02.03 – 08.03.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.03 – 08.03.2015г. /10 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 10 седмица на 2015г. са регистрирани общо 199 случая на ОРЗ / при 263 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 144, 30 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

През 10 седмица на 2015г. са регистрирани общо 21 случая на заразни заболявания, при 28 за предходната седмица.

Info10 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 12 случая  от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Преславен, с.Дълбоки, гр.Крън, с.Тъжа.  По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.
 - Скарлатина – 7 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 Info10 2- Ентероколит – 1 случай от  гр.Стара Загора. По категории случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-3 /.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.