Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 16.03 – 22.03.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 16.03 – 22.03.2015г. / 12 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 12 седмица на 2015г. са регистрирани общо 199 случая на ОРЗ /при 250 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 144, 30 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

През 12 седмица на 2015г. са регистрирани общо 38 случая на заразни заболявания, при 46 за предходната седмица.

Info12 1 nОт групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 18 случая  от гр. Казанлък, гр.Стара Загора, с.Тулово, гр.Чирпан, с.Калитиново, гр.Шипка, с.Колена.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-18/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 Info12 2- Ентероколит – 7 случая от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Паничерево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Казанлък, гр.Гълъбово. По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити:
 Info12 4- Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Юлиево. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции са регистрирани случаи:
 - Лаймска болест – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.