Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 23.03 – 29.03.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.03 – 29.03 .2015г. /13 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 13 седмица на 2015г. са  регистрирани общо  174 случая на ОРЗ / при 199 за предходната седмица/. Заболеваемост – 126,17 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

През 13 седмица на 2015г. са регистрирани общо 46 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица.

Info13 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 30 случая от гр. Казанлък, гр.Стара Загора, с.Тулово, гр.Чирпан, с.Бъдеще, с. Шипка, с.Габарево, гр.Раднево.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+12/.
 - Скарлатина – 9 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево, гр.Раднево, гр.Гълъбово, с.Трояново. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info13 2От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:
 - Ентероколит – 3 случая от  гр.Стара Загора, с.Спасово. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-4 /.
 - Салмонелози – 2 случая от гр. тара Загора. По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити:
 Info13 3- Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.

От групата на  невроинфекции  са регистрирани случаи:
 - Серозен менингит – 1 случай. По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.