Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 04.05 - 10.05.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.05 – 10.05.2015г. /19 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 19 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 157 случая на ОРЗ / при 121 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 113,84 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 29 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица.

Info19 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 13 случая  от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Паничерево, с.Енина. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-13/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Паничерево. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

Info19 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 6 случая от  гр.Стара Загора, с.Братя Кунчеви. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като потвърден.  Отклонение от предходната  седмица /-1/.

Info19 4От групата на вирусните хепатити не са регистрирани случаи.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 1 случай от гр.Чирпан. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.