Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 18.05 - 24.05.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.05 – 24.05.2015г. /21 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 21 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 131 случая  на ОРЗ / при 137 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 94,99 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 27 случая на заразни заболявания, при 42 за предходната седмица.

Info21 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 10 случая  от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Енина. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-16/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info21 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 4 случая от  гр.Стара Загора, с.Дълбоки, с.Скобелево, с.Горно Черковище. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info21 4От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Казанлък, гр.Гълъбово. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан. По  категории случаите са класифицирани като вероятни.  Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на невроинфекции на са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.