Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 25.05 - 31.05.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.05 – 31.05.2015г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 143  случая  на ОРЗ / при 131 за предходната седмица/. Заболеваемост – 103,69 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 40 случая на заразни заболявания, при 27 за предходната седмица.

Info22 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 24 случая  от гр.Казанлък , гр.Стара Загора, гр.Раднево, с. Енина, с.Обручище. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+14/.
 - Скарлатина – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Копринка. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Info22 2Отклонение от предходната  седмица /-2/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 4 случая от  гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Казанлък. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити:
- Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. Info22 4По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза  - 4 случая от гр.Стара Загора, с.Трояново, с.Хрищени. По категории два от случаите са класифицирани като потвърдени и два, като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.