Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 08.06 - 14.06.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.06 –14.06.2015г. /24 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 24 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 114  случая  на ОРЗ /при 129 за предходната седмица/.
Заболеваемост –82,66  0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 33 случая на заразни заболявания, при 27 за предходната седмица.

Info24 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 15 случая  от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Енина. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+10/.
 - Скарлатина – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-4/.

Info24 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:

 - Ентероколит – 5 случая от  гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Хан Аспарухово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.
 - Салмонелози – 4 случая от гр.Стара Загора, с.Свобода.  По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

Info24 3От групата на вирусните хепатити:    
 - Вирусен хепатит – 3 случая от гр.Казанлък . По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Шаново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза - 3 случая. По категории случаите са класифицирани като 2 вероятни и 1 потвърден. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на паризитните заболявания не са регистрирани случаи

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.