Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 03.08 - 09.08.2015г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.08 – 09.08.2015г. /32 СЕДМИЦА/
 
Епидемична обстановка в Старозагорска област
 
През 32 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 58 случая  на ОРЗ / при 113 за предходната седмица/.
Заболеваемост –  42, 06 0/000,
 
Регистрирани са общо 41 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица. 
 
От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 3 случая  от   гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-5/.
 - Скарлатина – 1 случай от гр. Казанлък. По  категории случая е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /- 5/
 
От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните: 
 - Ентероколит –18 случая от гр.Стара Загора, гр.Шипка, гр.Николаево, с.Зетьово, с.Черна гора, с.Памукчий, гр.Раднево, с.Х.Димитрово, гр.Чирпан, с.Тракия, гр.Мъглиж. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+10/
 - Салмонелози – 3 случая от гр.Стара Загора, гр. аднево, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани, като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+1/
 - Шигелози – 4 случая от с.Ветрен, с. Александрово, с.Черна гора, с.Едрево. По категории случаите са класифицирани, като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/
 
От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  8 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Загоре, с.Ръжена, с.Кънчево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/
 
От групата на трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 2 случай от гр.Казанлък, с.Д.Сахране. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/
 
От групата на невроинфекции: регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза  - 2 случая от гр.Ст.Загора и гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани, като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/
 
От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи
 
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.